चर्चित समाचार
 • काउली प्रतिकेजी ५५, काँक्रो ६५, कुरीलो २२५ र कागती २३४ रुपैयाँ पर्ने, अन्यलाई कति ?

  काउली प्रतिकेजी ५५, काँक्रो ६५, कुरीलो २२५ र कागती २३४ रुपैयाँ पर्ने, अन्यलाई कति ?

  सोमवार, असार ३ २०८१
  सोमवार, असार ३ २०८१
 • images
  images
  काउली प्रतिकेजी ५५, काँक्रो ६५, कुरीलो २२५ र कागती २३४ रुपैयाँ पर्ने, अन्यलाई कति ?

  काठमाडौँ / आज काठमाडौँमा स्थानीय काउली प्रतिकेजी सिमी र चुकुन्दर प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँ, लोकल काँक्रो, झिगुनी, लोकल परवर लोकल गाजर प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ, कुरीलो २२५ रुपैयाँ र कागती २३४ रुपैयाँ तोकिएको छ । 

  यसैगरी, ठुलो गोलभेडा (नेपाली), चिचिण्डो, भिण्डी, तोरीको साग र हाइब्रीड काँक्रो प्रतिकेजी ३५ रुपैयाँ, सानो लोकल गोलभेडा १७ रुपैयाँ ५० पैसा, रातो आलु ५४ रुपैयाँ ४० पैसा, मुडेको रातो आलु ५१ रुपैयाँ ३३ पैसा, सुकेको प्याज ८२ रुपैयाँ ८० पैसा, लोकल बन्दा २२ रुपैयाँ ५० पैसा, लाम्चो भन्टा ३३ रुपैयाँ, तने बोडी र हरियो खुर्सानी ७५ रुपैयाँ  मकै बोडी ८६ रुपैयाँ ६७ र्पैसा, राजमा सिमी १३० रुपैयाँ, भटमासकोशा १०५ रुपैयाँ, लौका ४५ रुपैयाँ, घिरौला ४६ रुपैयाँ, कन्य च्याउ १५८ रुपैयाँ, डल्ले च्याउ २७६ र रायोको साग ३६ रुपैयाँ ६७ पैसा तोकिएको छ । 

  विस्तृत तालिकामा हेर्नुस् 

  कृषि उप

  ईकाइ

  न्यूनतम

  अधिकतम

  औसत

           

  गोलभेडा ठूलो(नेपाली)

  के.जी.

  रू ३०.००

  रू ४०.००

  रू ३५.००

  गोलभेडा ठूलो(भारतीय)

  केजी

  रू ६०.००

  रू ७०.००

  रू ६४.६७

  गोलभेडा सानो(लोकल)

  के.जी.

  रू १५.००

  रू २०.००

  रू १७.५०

  गोलभेडा सानो(टनेल)

  के जी

  रू १८.००

  रू २२.००

  रू २०.००

  आलु रातो

  के.जी.

  रू ५२.००

  रू ५६.००

  रू ५४.४०

  आलु रातो(भारतीय)

  के जी

  रू ४८.००

  रू ५०.००

  रू ४९.००

  आलु रातो(मुडे)

  केजी

  रू ५०.००

  रू ५२.००

  रू ५१.३३

  प्याज सुकेको (भारतीय)

  के.जी.

  रू ८०.००

  रू ८५.००

  रू ८२.८०

  गाजर(लोकल)

  के.जी.

  रू ६०.००

  रू ७०.००

  रू ६५.००

  बन्दा(लोकल)

  के.जी.

  रू २०.००

  रू २५.००

  रू २२.५०

  काउली स्थानिय

  के.जी.

  रू ५०.००

  रू ६०.००

  रू ५५.००

  स्थानीय काउली(ज्यापु)

  केजी

  रू ६०.००

  रू ७०.००

  रू ६६.६७

  सेतो मूला(हाइब्रीड)

  केजी

  रू २५.००

  रू ३०.००

  रू २८.००

  भन्टा लाम्चो

  के.जी.

  रू ३०.००

  रू ३५.००

  रू ३३.००

  भन्टा डल्लो

  के.जी.

  रू ४५.००

  रू ५०.००

  रू ४८.३३

  बोडी(तने)

  के.जी.

  रू ७०.००

  रू ८०.००

  रू ७५.००

  मकै बोडी

  केजी

  रू ८०.००

  रू ९०.००

  रू ८६.६७

  घिउ सिमी(लोकल)

  के.जी.

  रू ५०.००

  रू ६०.००

  रू ५५.००

  घिउ सिमी(हाइब्रीड)

  केजी

  रू ५०.००

  रू ६०.००

  रू ५५.००

  घिउ सिमी(राजमा)

  केजी

  रू १२०.००

  रू १४०.००

  रू १३०.००

  भटमासकोशा

  के.जी.

  रू १००.००

  रू ११०.००

  रू १०५.००

  लौका

  के.जी.

  रू ४०.००

  रू ५०.००

  रू ४५.००

  परवर(लोकल)

  के.जी.

  रू ६०.००

  रू ७०.००

  रू ६५.००

  चिचिण्डो

  के.जी.

  रू ३०.००

  रू ४०.००

  रू ३५.००

  घिरौला

  के.जी.

  रू ४०.००

  रू ५०.००

  रू ४६.००

  झिगूनी

  के.जी.

  रू ६०.००

  रू ७०.००

  रू ६५.००

  फर्सी पाकेको

  के.जी.

  रू ३५.००

  रू ४०.००

  रू ३८.३३

  फर्सी हरियो(लाम्चो)

  के.जी.

  रू २५.००

  रू ३५.००

  रू २९.००

  हरियो फर्सी(डल्लो)

  केजी

  रू २५.००

  रू ३५.००

  रू ३०.००

  भिण्डी

  के.जी.

  रू ३०.००

  रू ४०.००

  रू ३५.००

  पिंडालू

  के.जी.

  रू ९०.००

  रू १००.००

  रू ९५.००

  स्कूस

  के.जी.

  रू ५०.००

  रू ५५.००

  रू ५१.६७

  रायो साग

  के.जी.

  रू ३०.००

  रू ४०.००

  रू ३६.६७

  तोरीको साग

  के.जी.

  रू ३०.००

  रू ४०.००

  रू ३५.००

  प्याज हरियो

  के.जी.

  रू ११०.००

  रू १२०.००

  रू ११५.००

  च्याउ(कन्य)

  के.जी.

  रू १४०.००

  रू १८०.००

  रू १५८.००

  च्याउ(डल्ले)

  के जी

  रू २५०.००

  रू ३००.००

  रू २७६.००

  कुरीलो

  के.जी.

  रू २००.००

  रू २५०.००

  रू २२५.००

  न्यूरो

  के.जी.

  रू ६५.००

  रू ७५.००

  रू ७०.००

  चुकुन्दर

  के.जी.

  रू ५०.००

  रू ६०.००

  रू ५५.००

  इमली

  के.जी.

  रू १५०.००

  रू १६०.००

  रू १५६.६७

  तामा

  के.जी.

  रू १००.००

  रू ११०.००

  रू १०५.००

  तोफु

  के.जी.

  रू १५०.००

  रू १६०.००

  रू १५५.००

  गुन्दुक

  के.जी.

  रू २८०.००

  रू ३००.००

  रू २९३.३३

  स्याउ(फूजी)

  के जी

  रू ३००.००

  रू ३२०.००

  रू ३१०.००

  केरा

  दर्जन

  रू १३०.००

  रू १४०.००

  रू १३५.००

  कागती

  के.जी.

  रू २२०.००

  रू २५०.००

  रू २३४.००

  अनार

  के.जी.

  रू ३५०.००

  रू ४००.००

  रू ३७५.००

  आँप(मालदह)

  के.जी.

  रू ८०.००

  रू ९०.००

  रू ८६.६७

  आँप(दसहरी)

  केजी

  रू ९०.००

  रू १००.००

  रू ९६.६७

  तरबुजा(हरियो)

  के.जी.

  रू ४०.००

  रू ४५.००

  रू ४२.५०

  भुई कटहर

  प्रति गोटा

  रू १८०.००

  रू २००.००

  रू १९०.००

  काक्रो(लोकल)

  के.जी.

  रू ६०.००

  रू ७०.००

  रू ६५.००

  काक्रो(हाइब्रीड)

  के जी

  रू ३०.००

  रू ४०.००

  रू ३५.००

  रुख कटहर

  के.जी.

  रू ३०.००

  रू ४०.००

  रू ३६.६७

  मेवा(भारतीय)

  केजी

  रू ८०.००

  रू १००.००

  रू ९०.००

  लीच्ची(लोकल)

  के.जी.

  रू ८०.००

  रू १००.००

  रू ९०.००

  लीच्ची(भारतीय)

  केजी

  रू २००.००

  रू २२०.००

  रू २१०.००

  अदुवा

  के.जी.

  रू २५०.००

  रू २७०.००

  रू २६०.००

  खु्र्सानी सुकेको

  के.जी.

  रू ४२०.००

  रू ४५०.००

  रू ४३५.००

  खु्र्सानी हरियो

  के.जी.

  रू ७०.००

  रू ८०.००

  रू ७५.००

  खुर्सानी हरियो(बुलेट)

  के जी

  रू ८०.००

  रू ९०.००

  रू ८६.६७

  खुर्सानी हरियो(माछे)

  के जी

  रू ३०.००

  रू ४०.००

  रू ३६.६७

  भेडे खु्र्सानी

  के.जी.

  रू ४०.००

  रू ५०.००

  रू ४५.००

  लसुन हरियो

  के.जी.

  रू ६०.००

  रू ७०.००

  रू ६६.६७

  हरियो धनिया

  के.जी.

  रू २००.००

  रू २५०.००

  रू २२३.३३

  लसुन सुकेको चाइनिज

  के.जी.

  रू २३०.००

  रू २४०.००

  रू २३५.००

  लसुन सुकेको नेपाली

  के.जी.

  रू १८०.००

  रू २००.००

  रू १९०.००

  ताजा माछा(रहु)

  के जी

  रू ३२०.००

  रू ३४०.००

  रू ३३०.००

  ताजा माछा(बचुवा)

  के जी

  रू २४०.००

  रू २६०.००

  रू २५०.००

  ताजा माछा(छडी)

  के जी

  रू २२०.००

  रू २४०.००

  रू २३०.००

  राजा च्याउ

  के.जी.

  रू २८०.००

  रू ३००.००

  रू २९३.३३

   

  तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
  images
  images
  images
  images
  images
  साताको लोकप्रीय
  थप समाचार