चर्चित समाचार
 • गोलभेँडा, गाजर, परवरदेखि मालदह आँपसम्मको मूल्य प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ, अन्य तरकारी र फलफूललाई कति ?

  गोलभेँडा, गाजर, परवरदेखि मालदह आँपसम्मको मूल्य प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ, अन्य तरकारी र फलफूललाई कति ?

  सोमवार, असार १० २०८१
  सोमवार, असार १० २०८१
 • गोलभेँडा, गाजर, परवरदेखि मालदह आँपसम्मको मूल्य प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ, अन्य तरकारी र फलफूललाई कति ?

  काठमाडौँ / आज काठमाडौँमा ठुलो नेपाली गोलभेँडा, तराई परवर, लोकल गाजरदेखि मालदह आँपसम्मको मूल्य प्रतिकेजी ६५ रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, सानो लोकल गोलभेडा प्रतिकेजी १२ रुपैयाँ ५० पैसा, टनेल सानो गोलभेडा १५ रुपैयाँ ६० पैसा, रातो आलु ५६ रुपैयाँ, रातो आलु (भारतीय) र मुडेको आलु प्रतिकेजी ४९ रुपैयाँ, सुकेको प्याज (भारतीय) ९८ रुपैयाँ, लाकेल बन्दा ३१ रुपैयाँ ६० पैसा, स्थानीय काउली ६६ रुपैयाँ, स्थानीय काउली (ज्यापु) ८६ रुपैयाँ ६७ पैसा, रुख कटहर र हाइब्रीड सेतो मूला ४५ रुपैयाँ तोकिएको छ । 

  यसैगरी, लाम्चो भन्टा, चिचिण्डो र घिरौला प्रतिकेजी ३५ रुपैयाँ, तने बोडी, तितो करेला, भिगुनी, र चुकुन्दर प्रतिकेजी ५५ रुपैयाँ, मटरकोशा १९५ रुपैयाँ, सिमी ५० रुपैयाँ, राजमा सिमी र भटमासकोशा ९६ रुपैयाँ ६७ पैसा, लौका ५६ रुपैयाँ, हरियो फर्सी ३० रुपैयाँ, सखरखण्ड ७५ रुपैयाँ, भिण्डी ६६ रुपैयाँ, तोरीको साग ३६ रुपैयाँ ६७ पैसा, कन्य च्याउ २ सय रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ३ सय रुपैयाँ, कुरीलो २२५ रुपैयाँ, न्युरो ७६ रुपैयाँ ६७ पैसा र ब्रोकाउली प्रतिकेजी ७६ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । 

  विस्तृत तालिकामा हेर्नुस् 

  कृषि उपज

  ईकाइ

  न्यूनतम

  अधिकतम

  औसत

           

  गोलभेडा ठूलो(नेपाली)

  के.जी.

  रू ६०.००

  रू ७०.००

  रू ६५.००

  गोलभेडा सानो(लोकल)

  के.जी.

  रू १०.००

  रू १५.००

  रू १२.५०

  गोलभेडा सानो(टनेल)

  के जी

  रू १३.००

  रू १८.००

  रू १५.६०

  आलु रातो

  के.जी.

  रू ५४.००

  रू ५८.००

  रू ५६.००

  आलु रातो(भारतीय)

  के जी

  रू ४८.००

  रू ५०.००

  रू ४९.००

  आलु रातो(मुडे)

  केजी

  रू ४८.००

  रू ५०.००

  रू ४९.००

  प्याज सुकेको (भारतीय)

  के.जी.

  रू ९५.००

  रू १००.००

  रू ९८.००

  गाजर(लोकल)

  के.जी.

  रू ६०.००

  रू ७०.००

  रू ६५.००

  बन्दा(लोकल)

  के.जी.

  रू २८.००

  रू ३५.००

  रू ३१.६०

  काउली स्थानिय

  के.जी.

  रू ६०.००

  रू ७०.००

  रू ६६.००

  स्थानीय काउली(ज्यापु)

  केजी

  रू ८०.००

  रू ९०.००

  रू ८६.६७

  सेतो मूला(हाइब्रीड)

  केजी

  रू ४०.००

  रू ५०.००

  रू ४५.००

  भन्टा लाम्चो

  के.जी.

  रू ३०.००

  रू ४०.००

  रू ३५.००

  भन्टा डल्लो

  के.जी.

  रू ५०.००

  रू ६०.००

  रू ५३.३३

  बोडी(तने)

  के.जी.

  रू ५०.००

  रू ६०.००

  रू ५५.००

  मकै बोडी

  केजी

  रू ८०.००

  रू ९०.००

  रू ८३.३३

  मटरकोशा

  के.जी.

  रू १९०.००

  रू २००.००

  रू १९५.००

  घिउ सिमी(लोकल)

  के.जी.

  रू ४५.००

  रू ५५.००

  रू ५०.००

  घिउ सिमी(हाइब्रीड)

  केजी

  रू ४५.००

  रू ५५.००

  रू ५०.००

  घिउ सिमी(राजमा)

  केजी

  रू ९०.००

  रू १००.००

  रू ९६.६७

  भटमासकोशा

  के.जी.

  रू ९०.००

  रू १००.००

  रू ९६.६७

  तितो करेला

  के.जी.

  रू ५०.००

  रू ६०.००

  रू ५५.००

  लौका

  के.जी.

  रू ५०.००

  रू ६०.००

  रू ५६.००

  परवर(लोकल)

  के.जी.

  रू ६०.००

  रू ७०.००

  रू ६५.००

  चिचिण्डो

  के.जी.

  रू ३०.००

  रू ४०.००

  रू ३५.००

  घिरौला

  के.जी.

  रू ३०.००

  रू ४०.००

  रू ३५.००

  झिगूनी

  के.जी.

  रू ५०.००

  रू ६०.००

  रू ५५.००

  फर्सी पाकेको

  के.जी.

  रू ३०.००

  रू ३५.००

  रू ३३.००

  हरियो फर्सी(डल्लो)

  केजी

  रू २५.००

  रू ३५.००

  रू ३०.००

  भिण्डी

  के.जी.

  रू ६०.००

  रू ७०.००

  रू ६६.००

  सखरखण्ड

  के.जी.

  रू ७०.००

  रू ८०.००

  रू ७५.००

  पिंडालू

  के.जी.

  रू १००.००

  रू ११०.००

  रू १०६.६७

  स्कूस

  के.जी.

  रू ५०.००

  रू ६०.००

  रू ५५.००

  रायो साग

  के.जी.

  रू ४०.००

  रू ५०.००

  रू ४६.६७

  तोरीको साग

  के.जी.

  रू ३०.००

  रू ४०.००

  रू ३६.६७

  प्याज हरियो

  के.जी.

  रू ७०.००

  रू ८०.००

  रू ७६.६७

  च्याउ(कन्य)

  के.जी.

  रू १८०.००

  रू २२०.००

  रू २००.००

  च्याउ(डल्ले)

  के जी

  रू २८०.००

  रू ३२०.००

  रू ३००.००

  कुरीलो

  के.जी.

  रू २००.००

  रू २५०.००

  रू २२५.००

  न्यूरो

  के.जी.

  रू ७०.००

  रू ८०.००

  रू ७६.६७

  ब्रोकाउली

  के.जी.

  रू ७०.००

  रू ८०.००

  रू ७६.००

  चुकुन्दर

  के.जी.

  रू ५०.००

  रू ६०.००

  रू ५५.००

  रातो बन्दा

  के.जी.

  रू ६०.००

  रू ७०.००

  रू ६५.००

  जिरीको साग

  के.जी.

  रू ७०.००

  रू ८०.००

  रू ७५.००

  सेलरी

  के.जी.

  रू १५०.००

  रू १६०.००

  रू १५५.००

  पार्सले

  के.जी.

  रू २५०.००

  रू २६०.००

  रू २५५.००

  पुदीना

  के.जी.

  रू १५०.००

  रू १८०.००

  रू १६५.००

  गान्टे मूला

  के.जी.

  रू ७०.००

  रू ८०.००

  रू ७६.६७

  इमली

  के.जी.

  रू १५०.००

  रू १६०.००

  रू १५६.६७

  तामा

  के.जी.

  रू १००.००

  रू ११०.००

  रू १०६.६७

  तोफु

  के.जी.

  रू १५०.००

  रू १६०.००

  रू १५३.३३

  गुन्दुक

  के.जी.

  रू २५०.००

  रू ३००.००

  रू २७५.००

  स्याउ(फूजी)

  के जी

  रू ३००.००

  रू ३२०.००

  रू ३१३.३३

  केरा

  दर्जन

  रू १३०.००

  रू १४०.००

  रू १३६.६७

  कागती

  के.जी.

  रू १८०.००

  रू २२०.००

  रू २०४.००

  आँप(मालदह)

  के.जी.

  रू ६०.००

  रू ७०.००

  रू ६५.००

  आँप(दसहरी)

  केजी

  रू ७०.००

  रू ८०.००

  रू ७६.६७

  मौसम

  के.जी.

  रू १६०.००

  रू १८०.००

  रू १७०.००

  जुनार

  के.जी.

  रू २२०.००

  रू २५०.००

  रू २३५.००

  भुई कटहर

  प्रति गोटा

  रू १६०.००

  रू १८०.००

  रू १७०.००

  काक्रो(लोकल)

  के.जी.

  रू ८०.००

  रू ९०.००

  रू ८६.००

  काक्रो(हाइब्रीड)

  के जी

  रू २५.००

  रू ३५.००

  रू ३०.००

  रुख कटहर

  के.जी.

  रू ४०.००

  रू ५०.००

  रू ४५.००

  नासपाती(चाइनिज)

  केजी

  रू २२०.००

  रू २५०.००

  रू २३५.००

  मेवा(भारतीय)

  केजी

  रू ८०.००

  रू ९०.००

  रू ८६.६७

  लीच्ची(लोकल)

  के.जी.

  रू १२०.००

  रू १५०.००

  रू १३५.००

  लीच्ची(भारतीय)

  केजी

  रू २२०.००

  रू २५०.००

  रू २३५.००

  अदुवा

  के.जी.

  रू २५०.००

  रू २७०.००

  रू २५८.००

  खु्र्सानी सुकेको

  के.जी.

  रू ४२०.००

  रू ४४०.००

  रू ४३०.००

  खु्र्सानी हरियो

  के.जी.

  रू ७०.००

  रू ८०.००

  रू ७६.००

  खुर्सानी हरियो(बुलेट)

  के जी

  रू ७०.००

  रू ८०.००

  रू ७५.००

  खुर्सानी हरियो(माछे)

  के जी

  रू ४०.००

  रू ५०.००

  रू ४३.३३

  खुर्सानी हरियो(अकबरे)

  के जी

  रू ४००.००

  रू ५००.००

  रू ४५०.००

  भेडे खु्र्सानी

  के.जी.

  रू ६०.००

  रू ७०.००

  रू ६६.००

  लसुन हरियो

  के.जी.

  रू ७०.००

  रू ८०.००

  रू ७७.५०

  हरियो धनिया

  के.जी.

  रू ६०.००

  रू ८०.००

  रू ७०.००

  लसुन सुकेको चाइनिज

  के.जी.

  रू २२०.००

  रू २४०.००

  रू २२८.००

  लसुन सुकेको नेपाली

  के.जी.

  रू २००.००

  रू २१०.००

  रू २०५.००

  छ्यापी सुकेको

  के.जी.

  रू १५०.००

  रू १६०.००

  रू १५५.००

  ताजा माछा(रहु)

  के जी

  रू ३२०.००

  रू ३३०.००

  रू ३२५.००

  ताजा माछा(बचुवा)

  के जी

  रू २५०.००

  रू २६०.००

  रू २५५.००

  ताजा माछा(छडी)

  के जी

  रू २२०.००

  रू २५०.००

  रू २३५.००

  राजा च्याउ

  के.जी.

  रू २८०.००

  रू ३००.००

  रू २९०.००

   

  तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
  images
  images
  images
  साताको लोकप्रीय
  थप समाचार