डबली

सुदुरपश्चिम र कर्णालीवासीले आस्थाको केन्द्र मान्दै आएको थार्प मष्टाको थानको तस्वीर हो । छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा न १३ थार्प गाउँमा रहेको छ । यो थान १२ भाइ मष्टा मध्येको प्रमुख, प्रसिद्ध र तपस्वी मानिन्छ ।  मष्टोसँग भाकल...